ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål enligt Kammarkollegiets beslut 2019-12-19, Stiftelsen Lindesbergs Grafiska Arbetares Utbildningsstiftelse har till syfte att i första hand bereda grafiker, medlemmar i GS avd. 10 Mälardalen och verksamma i Lindesberg kommun, rätt att söka utbildningsstipendium till förkovran inom det grafiska området. Även medlemmar inom andra LO-förbund, som är anslutna till Landsorganisationen i Sverige, kan söka utbildningsstipendium till utbildning inom sitt eget yrke, samt ungdomsledare inom ideella föreningar och verksamma inom Lindesberg kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lindesbergs Grafiska Arbetares utbildningsstiftelse
Organisationsnummer:802425-0386
Adress:
  • GS avd 10 Mälardalen
  • Riagatan 51
  • 702 26 Örebro
Telefonnummer:070-998 72 58
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:715 281 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS