ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja forskning rörande Parkinsons sjukdom. Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att dela ut bidrag till befintliga forskningsprojekt, alternativt genom att finansiera nya forskningsprojekt. Såväl fysiska som juridiska personer kan erhålla ekonomiska bidrag från Stiftelsen. Den årliga avkastningen på stiftelsens tillgångar kan användas för att tillgodose stiftelsens ändamål. Med årlig avkastning avses: – Direktavkastning (räntor och utdelningar) från stiftelsens tillgångar med avdrag för förvaltningskostnader, samt – Kapitalvinser som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar För att bevara stiftelsens realkapital ska 10% av stiftelsens årliga avkastning, efter avdrag för kapitalförvaltningskostnader, överföras till stiftelsens bundna kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lilly och Bengt Söderdals stiftelse mot Parkinsons sjukdom
Organisationsnummer:802480-4539
Adress:
  • Swedbank AB
  • Stiftelsetjänster
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-739 01 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS