ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja högkvalitativ musikundervisning för barn och ungdom genom att stödja den verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt vid Stiftelsen Lilla Akademien eller den utbildnings- och konsertverksamhet inom konstmusik som kan komma i dess ställe, som delar Stiftelsen Lilla Akademiens värderingar och holistiska grundsyn. Stiftelsen ska främst stödja verksamheten på så sätt att Lilla Akademien kan utveckla projektet Rum för musikaliska möten och bygga ett internationellt musikcenter för barn och unga inom musik. Stiftelsen ska stödja verksamheten på så sätt att den musikundervisning som bedrivs ges goda möjligheter att hålla en hög kvalitét och en hög internationell nivå. Stiftelsen ska stödja verksamheten medan Stiftelsen Lilla Akademien exklusivt svarar för utbildningens och konsertverksamhetens innehåll. Den löpande avkastningen på stiftelsens tillgångar får användas till främjande av ändamålen. En del av stiftelsens tillgångar får användas efter särskilt beslut av styrelsen. Det är dock viktigt att styrelsen beaktar Stiftelsen Lilla Akademiens långsiktiga behov av stöd till verksamheten. Tjugofem (25) år efter att stiftelsen har bildats får styrelsen, utöver det som angivits i 6 § första stycket ovan, dela ut stiftelsens hela kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lilla Akademiens stiftelse – Rum för musikaliska möten
Organisationsnummer:802481-4850
Adress:
  • Lilla Akademien
  • Norrtullsgatan 14
  • 113 45 Stockholm
Telefonnummer:08-54541830
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS