ÄNDAMÅL

Det kapital, som enligt punkt 2 här ovan kan tillfalla Stockholms stad, skall förvaltas såsom en särskild fond under benämningen ”Liljevalchs konsthalls fond”. Räntan därå må, för så vitt inkomsterna av utställningar icke förslå till bestridande av omkostnaderna för byggnaden, användas till fyllande av enentuell brist och i främsta rummet till avlöning åt intendenten. Erfordras ej räntan för sådant ändamål, skall densamma läggas till fonden, till dess denna uppgår till 100,000 kronor, varefter räntan må enligt beslut av stadsfullmäktige användas för eventuella ombyggander eller andra ändamål, som främja syftet med förevarande donation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Liljevalchs konsthalls stiftelse
Organisationsnummer:802002-0411
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS