ÄNDAMÅL

En femtedel av upplupna räntan årligen läggas till kapitalet för fondens förökning, men må det bero på skolstyrelsens beprövande om återstående fyra femtedelarnas av räntan helt eller delvis skola användas vare sig till stipendier åt behövande, välartade och skickliga elever i skolan, eller till inköp av för undervisningen erforderlig materiel eller till något annat för skolan gagneligt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Liljebladska stiftelsen
Organisationsnummer:802478-9599
Adress:
  • Box 11144
  • Danske Bank
  • 404 23 Göteborg
Telefonnummer:0752-48 41 43
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 051 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS