ÄNDAMÅL

/./ att de båda ifrågavarande Schröderska donationernas vid ovannämnda utredning för ändamålet i beräkning tagna räntemedel skola jämte räntan från den omförmälda Lidénska donationen under benämning det Lidénsk-Schröderska amanuensarvodet tillsvidare utgå företrädesvis som bidrag till studier, studieresor och vetenskapligt och/eller pedagogiskt författarskap för anställda vid Uppsala universitetsbibliotek; att innehavare av ifrågavarande arvode skall av Eder förordnas enligt bestämmelserna i tillämpliga delar, i nådiga brevet den 17 december 1909 angående ny stat för universitetsbiblioteket i Uppsala, användning av ett för biblioteket uppfört anslag m.m. samt att, därest behörig anställd att motta bidrag till företrädesvis studier, studieresor och vetenskapligt och/eller pedagogiskt författarskap, något år icke finnes vid biblioteket, donationernas räntemedel skola läggas till vederbörandes donationers kapital för dessas förstärkande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lidén-Schröderska stiftelsen
Organisationsnummer:817604-0593
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS