ÄNDAMÅL

Fonden skall ha till syfte att i första hand utge ersättning till behövande för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum. I den mån avkastningen inte kommer till användning för detta ändamål får enligt Kammarkollegiets för frisängar generella permuationsbeslut 1973-02-12, dnr 1547/72 ersättning utges a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. Avkastningen av ovan angiven frisängsfond må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Åleryds och Vallasjukhusets i Linköping stiftelse för medicinsk vård
Organisationsnummer:822002-2167
Adress:
  • Region Östergötland
  • 581 91 Linköping
Telefonnummer:013-227000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 156 616 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS