ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till stipendier åt kvinnor, som utbilda sig för något yrke, ena hälften till dem, som syssla med mera teoretiska studier, och andra hälften till dem, som genomgå s.k. praktiska kurser. Kvinnlig bärare av släkten Deshayes namn liksom kvinna, vilken som ogift burit detta namn, äger företräde framför annan sökande vid erhållande av stipendium, därest hon enligt fondens bestämmelser är därtill behörig. Därefterskall företräde lämnas åt sökande från Hälsingborg, som därtill erhållit förord från Förbundets Hälsingborgskrets, med vilkens styrelse samarbete i detta avseende äga rum.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Léonie Deshayes Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802423-8142
Adress:
  • Östermalmsgatan 33
  • 11426 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6427375
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS