ÄNDAMÅL

De fem första åren skall någon utdelning ur fonden ej äga rum. Därefter skall sedan förvaltningskostnader utgått 20 % av avkastningen läggas till fonden och 80 % delas ut.Fondens medel skall användas enligt följande:Hälften av medlen skall användas för kostnader för specialistbehandling av synskadade boende i Skara kommun.Hälften skall användas till forskning avseende ögonsjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lennart och Rune Lundvalls stiftelse
Organisationsnummer:802424-7606
Adress:
  • Synskadades Riksförbund, SRF Skaraborg
  • Box 84
  • 532 21 SKARA
Telefonnummer:0511-347970
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 105 147 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS