ÄNDAMÅL

Ur de medel som tillfaller stiftelsen skall bidrag kunna utgå till bröstarvingar till följande personer: 1. Mina föräldrar Axel Wrede och Ebba Wrede, född Mörner 2. Min makes föräldrar Johan Kuylenstierna och Märtha Kuylenstierna född Reuterskiöld. Ändamålet är att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande åldersstigna sjuka eller lytta familjemedlemmar. Därest bröstarvingar till ovannämnda personer saknas, äger även andra ungdomar eller äldre medlemmar av den Mörnerska släkten i behov av bidrag till sin utbildning eller till sin vård åtnjuta bidrag ur de medel, som på grund av detta testamente tillföres stiftelsen. Riddarhusdirektionen äger, sedan nödvändiga förvaltningskostnader guldits, ianspråktaga både kapital och avkastning för utdelande av bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lennart och Marianne Kuylenstiernas stiftelse
Organisationsnummer:802411-6959
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS