ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja undervisning och utbildning för unga bildkonstnärer bl a genom utdelande av årliga understöd eller stipender. Stiftelsen må även utdela priser till äldre bildkonstnärer. Inom ramen för denna verksamhet och för att bidra till stiftelsens finansiering skall stiftelsen förvalta, vårda och sprida kunskap om Lennart Rodhes konst. Detta skall ske genom förvaltning av den konst, som kan komma i stiftelsens ägo, genom dokumentation av hans konst, genom anordnande av utställningar, genom utgivande av publikationer etc. Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall minst en tindel (1/10) läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lennart och Margaretha Rodhes Stiftelse
Organisationsnummer:802016-1470
Adress:
  • SEB Enskilda Banken stiftelser & företag
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637220
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS