ÄNDAMÅL

Att genom utdelande av stipendier lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning till studerande i Trollhättan. Stödet skall ske genom utdelande av stipendier till ungdomar med anknytning till Trollhättan och vara inriktat på i första hand vidareutbildning. Av stiftelsens avkastning efter avdrag för förvaltningskostnaden, exklusive gåvor och bidrag, skall årligen minst 4/5 utdelas som stipendier enligt stiftelsens ändamål. Därtill må årligen 5 % av stiftelsens bundna kapital tagas i anspråk för utdelning enligt stiftelsens ändamål. Beslut att ta bundet kapital i anspråk kräver beslut av en enhällig och fulltalig styrelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lennart Halls Stiftelse
Organisationsnummer:854601-1043
Adress:
  • Wiking
  • Nordkilsgatan 6
  • 461 42 TROLLHÄTTAN
Telefonnummer:0520-10166
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:526 485 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS