ÄNDAMÅL

[..]att främja cancerforskning, företrädesvis bukspottskörtelcancer. Stiftelsen stödjer endast verksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Utdelning för angivet ändamål skall beslutas och utbetalas av förvaltaren efter ansökan eller genom självständigt beslut utan föregående ansökan. För utdelning får användas den årliga direktavkastningen samt vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar i den mån de inte behövs för att trygga realvärdet av tillgångarna.[..] Förvaltaren ska årligen fastställa det belopp som får tas i anspråk för tillgodoseende av stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lennart Glans stiftelse
Organisationsnummer:802477-7321
Adress:
  • Svenska Handelsbanken Kapitalförvaltning
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS