ÄNDAMÅL

Stiftelsen årliga avkastning skall, sedan 10 % avsatts till fonden som inflationsskydd, användas för nedan angivna ändamål. 1. Hälften användes till främjande och bevarande av hästar för avel, främst ardenner och nordsvensk bruksras, samt användning i jord- och skogsbruk. 2. Hälften användes till belöning till a. framgångsrika djuruppfödare, b. personer som gjort betydande insatser för det östgötska jordbruket, eller c. något som hushållningssällskapets förvaltningsutskott anser lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lennart Anderssons i Fettjestad, Vikingstad, donationsstiftelse
Organisationsnummer:822003-2810
Adress:
  • Hushållningssällskapet Östergötland
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
Telefonnummer:013-355300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:521 088 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS