ÄNDAMÅL

Den forskning, som stöds av stiftelsen, skall bidra med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling. Forskningen skall utgå från att individen fungerar och utvecklas i ett livsperspektiv, som en integrerad psykologisk, biologisk och social varelse i en föränderlig värld. Kunskap om individuell utveckling i detta perspektiv är avgörande för utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska framåtskridande samtidigt som det tar hänsyn till enskilda individers förutsättningar och behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma
Organisationsnummer:802477-4898
Adress:
  • Kungl. Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-673 95 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS