ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom gynekologins område, främst äggstockscancer. Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske genom stipendium eller anslag såväl direkt genom egen verksamhet som indirekt genom främjande av annan organisations verksamhet och kan avse mottagare både i Sverige och internationellt. Stiftelsen ska verka oberoende av politisk och religiös tillhörighet. För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar. Under Stiftelsens tre första år från dess bildande får Stiftelsen, för uppfyllande av sitt ändamål, använda en mindre del av donationskapitalet – dock högst etthundratusen (100 000) kronor per år, dock måste stiftelselagens krav på varaktighet beaktas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lena Wäpplings stiftelse
Organisationsnummer:802481-1922
Adress:
  • Leif Wäppling
  • Sjömärkesgatan 10 B
  • 722 10 Västerås
Telefonnummer:41798766094
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS