ÄNDAMÅL

Efter kyrkorådets gottfinnande utdelas till fattiga, självförsörjande, i församlingen boende kvinnor, som utan eget förvållande råkat i ekonomiska svårigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lena Olssons stiftelse
Organisationsnummer:862000-8568
Adress:
  • Karlsbergsvägen 17
  • 666 31 Bengtsfors
Telefonnummer:0531-120 64
E-post:artemarks.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:27 986 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS