ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning inom hållbar samhällsutveckling på ett sådant sätt att områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad främjas. I första hand skall sådan forskning och utbildning stödjas, stimuleras och belönas, som bedrivs eller tillgodoser intressen i Sverige. I andra hand kan medel från stiftelsen fördelas internationellt och globalt i enlighet med syftet ovan. Ändamålet ska främjas genom att Stiftelsen, efter prövning av styrelsen, betalar ut bidrag ur Stiftelsens förmögenhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Leif Blomkvists forskningsstiftelse inom Liljewall Arkitekter för Hållbar Samhällsutveckling
Organisationsnummer:802479-8194
Adress:
  • Lilljewall arkitekter
  • Krukmakargatan 21
  • 118 51 Stockholm
Telefonnummer:0765-487006
E-post:cagy@liljewall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:877 866 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS