ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose (nuvarande och blivande aktiva medlemmar i Ledarna som tilllhör och kommer att tillhöra nuvarande Sundsvallsdistrikts organisatoriska område och som framledes kommer att finnas inom distriktets gränser samt de medlemmar som finns namngivna på bilaga 1) behov av utbildning i första hand knuten till yrket och yrkesrollen, men även generellt, genom att bevilja stipendier och eller bidrag i varierande former och belopp. Utbildning skall främst avse ledarskapsfrågor och fackliga frågor och som inte täcks av andra medel. Styrelsen kan från stiftelsens avkastning utdela anslag till personer/organisationer som genom forskning eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte. Dock skall uppkommande vinst efter skatt disponeras i följande prioritetsordning. – För främjande av stiftelsen ändamål, vad avser utbildning till medlemmar. – För forskningsanslag Före beslut enligt andra strecksatsen ovan skall styrelsen inhämta revisors yttrande. I övrigt gäller vad som anges i stiftelseförordnandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ledarna Sundsvallsdistriktets Studie- och stipendiestiftelse
Organisationsnummer:889202-6652
Adress:
  • Silvervägen 1
  • 862 40 Njurunda
Telefonnummer:070-312 32 27
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 120 311 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS