ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i Lund inrätta ett kollegium på Svenska Kyrkans bekännelses grund. Detta kollegium, benämnt ”Collegium Sancti Laurentii”, skall omfatta: 1. studenthem för manliga och kvinnliga studerande. Hyran skall hållas så låg, som stiftelsens tillgångar medger, och sedan byggnadsplanen i dess helhet förverkligats, skall i mån av tillgångar stipendier i form av hel eller partiell befrielse från hyran tilldelas dem, som vid ansökan befinnes av styrelsen därav förtjänta. 2. kapell, där varje sön- och helgdag Herrens Nattvard firas samt daglig tidebön hålles. 3. studie- och rekreationshem, avsett att även bereda möjlighet för hållande av konferenser i kyrkliga frågor. Vare det stiftelsens styrelse obetaget att uppgöra och realisera byggnadsplanen succesivt eller eljest så, som den ändamålsenligast finner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Laurentiistiftelsen
Organisationsnummer:845000-1022
Adress:
  • Kastanjegatan 19 C:112
  • 22456 Lund
Telefonnummer:046-211 55 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS