ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja utbildning av personer verksamma som företagare inom Arboga kommun, vars verksamhet utvecklat och stärkt ortens näringsliv. Saknas förtjänt mottagare verksam i Arboga, får mottagare veksam på annan ort kommai fråga. Utbildningen skall avse ämnen som förekommer i kursplaner vid universitet eller annan läroanstalt och inhämtas av destinatären på läroanstalt där undervisningen vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utbildningen skall i det enskilda fallet syfta till att företagarn ges större insikt i och förståelse för familjeföretagarnas särskilda villkor inom och utom Sverige och samtidigt ge företagaren bättre förutsättningar att fullfölja sin affärsidé.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lars Waxins stiftelse
Organisationsnummer:817606-2316
Adress:
  • Ulla Engberg
  • Västansjö Vallberga 718
  • 732 97 ARBOGA
Telefonnummer:070-2011865
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:509 604 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS