ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall verka för spridning av kunskaper om gudinnebilder ur kvinnohistorien, deras tillkomst och förändringar under årtusendenas gång. I syfte att främja stiftelsens ändamål skall stipendier som kontantbidrag av förmögenhetens medel årligen utdelas. För att komma i åtnjutande av stipendiet skall stipendiaten vara kvinnlig konstnär och åskådliggöra kvinnoteman i konstnärliga verk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lars och Margit Wannerbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802424-2268
Adress:
  • Margit Wannerberg
  • Herrgårdsvägen 15
  • 435 43 Pixbo
Telefonnummer:031-882238
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:183 004 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS