ÄNDAMÅL

Avkastningen från fonden skall användas till följande ändamål: 1:o Utdelande av belöningar till svenska män och kvinnor, som gjort utomordentliga insatser för bevarandet av Sveriges yttre självständighet och/eller befästandet av Rikets inre säkerhet. Såsom exempel på sådana insatser må nämnas: a) Uppfinningar av väsentlig betydelse för Rikets försvar och som ställas till försvarets förfogande. b) Organisatoriska förslag och anordningar, som vinna antagande och som befinnas vara av avsevärd betydelse för försvaret samt c) avslöjandet av gärning, riktad mot Rikets säkerhet. 2:o Understödjande av forskning av väsentlig betydelse för Rikets försvar, ävensom 3:o Utdelande av belöningar för och lämnande av bidrag till publicering av förtjänta skrifter av militärvetenskapligt innehåll, vilka äro av betydelse för stärkande av Rikets försvar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lars och Astrid Albergers Stiftelse för stödjandet av Sveriges försvar
Organisationsnummer:802007-5449
Adress:
  • Kungliga Krigsvetenskapsakademien
  • Teatergatan 3 V
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6111400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS