ÄNDAMÅL

Min hustru skall äga att, så länge hon lever utan att ingå nytt äktenskap, uppbära den behållna avkastningen av fonden. Skulle min hustru på grund av sjukdom eller annan orsak komma i svårt trångmål, må hon efter bestämmande av banken disponera erforderlig del av fondens kapital. Sedan min hustrus rätt upphört, skall utav den årliga behållna avkastningen utgivas högst 40 utlandsstipendier till någon blind – härmed avses person vars syn är nedsatt med minst 75 % eller som är helt blind – svenskeller svenska med erforderliga språkkunskaper för att därigenom giva denne eller denna tillfälle till stimulerande kontakt med likställda i andra länder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lars Norrmans Testamentsstiftelse
Organisationsnummer:802009-5975
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS