ÄNDAMÅL

Ur denna fond ega inom Idenors församling boende och der mantalsskrifna, välfräjdade och för brott ej straffade personer, som helt eller delvis sakna tillgångar och ämna inom församlingen skaffa sig eget hem, rätt, att efter kommunalnämndens ompröfning och närmare bestämmelser erhålla lån mot 1½ procents ränta och 2 procents årlig amortering. Upplupen ränta lägges alltid till kapitalet. Hvad som ej till egna hems anläggande kan utlåtas, förvaltas som öfriga kommunens kassor, hvarvid den upplupna räntan alltid skall läggas till fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lars Jonssons egnahemsstiftelse
Organisationsnummer:887500-1839
Adress:
  • Hudiksvalls kommun
  • 824 80 HUDIKSVALL
Telefonnummer:0650-190 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:251 642 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS