ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att befrämja Glädjen i den vardagliga verkligheten genom utdelning av stipendium, helst, den 11 november respektive år. Detta stora stipendium ska kallas Verklig Glädjespridare dessutom kan ett mindre stipendium delas ut, när styrelsen så finner det lämpligt, detta ska kallas De nio musernas pris och detta pris ska ha en kulturell anknytning enligt de nio musernas tolkning, se fotnot efter dessa stadgar. Företräde ska även kunna ges åt den, eller de, som på något sätt genom sin gärning på ett positivt och/eller modigt sätt har verkat för en liberalisering för de homo-och bisexuellas situation i samhället. Företräde ska också kunna ges åt stipendiekandidat född eller boende på Gamla Väster (vid Patrik Rosengrens park) i Lund

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lars Hectors Insamlingsstiftelse Glädjekällan för befrämjande av Glädje i vardagen.
Organisationsnummer:802426-6416
Adress:
  • Drottningtorget 3
  • 211 25 Malmö
Telefonnummer:0708-11 78 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS