ÄNDAMÅL

[…] vars ändamål skall vara att äga, förvalta och förvärva dödsboets egendom samt driva Tjeders Industri AB´s verksamhet vidare; jämväl att förvärva aktier i Tjeders Industri AB. Som ett ytterligare ändamål skall stiftelsen – om medel därtill förslå – årligen utdela stipendier till anställda i bolaget, vilka efter styrelsens prövning kan anses på ett särskilt förtjänstfullt sätt bidragit till bolagets verksamhet och/eller till personalutvecklande åtgärder i bolaget.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lars-Axel och Lena Tjeders Stiftelse
Organisationsnummer:818001-1853
Adress:
  • Tjeders Industri AB
  • Landsvägsgatan 3
  • 642 60 Malmköping
Telefonnummer:010-494 99 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS