ÄNDAMÅL

Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall tillföras fondens kapital samt att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiteade medel.Avkastningen skall användas till förmån för eleverna vid Vedums skola, till något av de ändamål som anges nedan:a) För anställande av fritidsledare eller skolvärdinna med uppgift att biträda eleverna under skoldagen och att organisera och leda fritids- och rastaktiviteter samt för inköp av utrustning för dessa aktiviteter.b) För organiserandet av lägerskola, studieresa eller liknande verksamhet.c) För att ge klass eller grupp av elever i Vedums skola möjlighet att delta i idrottsutbyte, musikresa eller annat arrangemang av liknande slag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lars Andersgårdens donationsstiftelse
Organisationsnummer:868400-1483
Adress:
  • Vara kommun
  • 534 81 Vara
Telefonnummer:0512-31000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:695 430 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS