ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall användas till förmån för eleverna vid Vedums skola, till något av de ändamål som anges nedan: a) För anställande av fritidsledare eller skolvärdinna med uppgift att biträda eleverna under skoldagen och att organisera och leda fritids- och rastaktiviteter samt för inköp av utrustning för dessa aktiviteter. b) För organiserandet av lägerskola, studieresa eller liknande verksamhet. c) För att ge klass eller grupp av elever i Vedums skola möjlighet att delta i idrottsutbyte, musikresa eller annat arrangemang av liknande slag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lars Andersgårdens donationsstiftelse
Organisationsnummer:868400-1483
Adress:
  • Vara kommun
  • 534 81 Vara
Telefonnummer:0512-31000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:695 430 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS