ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att ekonomiskt stödja fyskiska personer som idag är bosatta på Öland och vid sin födelse hade föräldrar som var permanent bosatta på Öland.Stödet ska utgå till den person som råkat ut för:A) Hot och/ eller utpressningB) Olycka och/ eller sjukdomC) ekonomiska bekymmer vid sturderande till Sjökapten efter första årets studier ochD) skulle ingen ovan nämnda ändamål gå att uppfylla ska stiftelsen stödja forskning och annan verksamhet med ändamål att förbättra Östersjöns vatten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ölandsstiftelsen
Organisationsnummer:802426-7067
Adress:
  • Leo Tolstoy
  • Rue du Chatelain 6b boite 7
  • BE-1000 Bruxelles
Telefonnummer:00352-621267342
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 385 955 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS