ÄNDAMÅL

2.1 Stiftelsen har till ändamål att stödja svenska och utländska musikanter, som verkar för att hålla jazzmusiken levande. Ändamålet skall förverkligas genom att ge sådana musikanter stipendier för att – utbilda sig själva eller undervisa andra; – utveckla sina kunskaper genom att spela med andra musikanter inom eller utom Sverige; – framföra och utge sin musik; samt – i förekommande fall få ökad möjlighet att komponera och arrangera jazzmusik; 2.2 Stiftelsen kan också ge tillfälligt ekonomiskt stöd åt verksamhet och bidrag till projekt som bedöms vara till gagn för jazzmusiken. 13.6 Stiftelsen skall om och när så bedöms lämpligt ge ut de fonogram till vilka Stiftelsen eller Stiftarna upplåtit licenser till Touché Music AB. utgivningen skall ske på Touché Music ABs skivmärke. Stiftelsen skall inte själv eller genom annat bolag utge andra fonogram än som nu angivits men kan inom ramen för stiftelsens ändamål ge bidrag till annan utgivning (se 15.2 nedan). 14.1 Med musikant avses i dessa stadgar utövande musiker, sångare kompositörer och arrangörer inom det jazzmusikaliska området. 14.2 Stiftelsen skall varje år om möjligt vid ett och samma tillfälle utdela stipenier till sådana fysiska personer som anges i p 2.1 i Stiftelsens stadgar. 14.3 Ett stipendium skall uppgå till högst 5,5 gånger basbeloppet enligt lag om allmän försäkring för det år stipendiet erhålls avrundat till närmast lägre Tio tusentals kronor. För år 2000 skulle beloppet således vara 201 300 kr avrundat till 200 000 kr. 15.1 Stiftelsen skall under varje år om möjligt löpande ge stöd och bidrag för sådana syften som anges i p. 2.2 i Stiftelsens stadgar. 15.2 Tillfälligt ekonomiskt stöd åt verksamhet kan ges till juridiska personer, exempelvis till jazzklubb med föreningsverksamhet utan statligt eller kommunalt stöd, till tidskrift för jazz utan statligt eller kommunalt stöd eller till orkester eller arrangör för enstaka konsert för vilken statlig eller kommunalt bidrag inte lämnats. 15.3 Bidrag till Projekt kan ges till fysiska och juridiska personer. Bidraget kan exempelvis avse stöd till forskning inom det jazzhistoriska området, utgivning av litteratur om jazzmusik eller jazzmusiker, ersättning för resa eller transport, reparation eller köp av instrument eller hyra av tillfällig ljudanläggning eller av tillfällig lokal.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik
Organisationsnummer:802015-9219
Adress:
  • Gavatin
  • Karlbergsvägen 14, 4 tr
  • 113 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-33 99 84
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS