ÄNDAMÅL

Till flitiga studerande av Södermanland-Nerikes nation som är födda inom Strängnäs stift eller i någon av de församlingar som 1806 tillhörde Strängnäs stift. Två stipendiater bör ”i synnerhet beflita sig om sådana philologiska kunskaper, som lägga en säker grund för de teologiska” två ”må välja vilka vetenskapsyrken, vartill de sig skickligast pröva”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:L Palmbergs stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-0908
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS