ÄNDAMÅL

I testamentet har förordnats att den behållna kvarlåtenskapen skall utgöra en välgörenhetsfond, vars avkastning skall på i testamentet närmare angivet sätt användas till lämplig vård för med nervsjukdom behäftade mindre bemedlade, företrädesvis manliga sjuka. Kungl. Maj:t föreskrev i beslut den 25 januari 1957 att testamentsfonden får – utan hinder av vad i testamentet förekrivits – användas till understöd för upprättande, utbyggnad eller iståndsättande samt drivande av sjukhem, vari vård kunde beredas mindre bemedlade företrädesvis manliga nervsjuka. Kammarkollegiet medgav i beslut den 8 maj 1992 att testamentsfonden även får användas för uppbyggnad av lämpliga vårdinsatser för patienter i öppen vård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:L.J. Boëthius stiftelse
Organisationsnummer:815201-2889
Adress:
  • Kerstin Bendz
  • Dora Lamms gata 10
  • 18372 TÄBY
Telefonnummer:0708-39 75 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS