ÄNDAMÅL

För utgivande av skrifter, till forsknings- och studieresor eller som understöd för andra ändamål för att främja forskning och studier inom samhällsvetenskapens, företrädesvis tidningspressens, område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:L Hartmanns stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-6492
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS