ÄNDAMÅL

a. Till förökande av institutionens instrumentförråd och övriga för den teoretiska eller praktiska undervisningen behövliga samlingar; b. till inköp av dyrbarare arbetsmaterial eller apparat, som av de studerande själva ej utan synnerlig uppoffringkunna anskaffas, men för någon vetenskaplig undersökning, som tarvar dyrbarare utrusning, kan bliva behövlig; c. att i form av fria laborationer såsom uppmuntran lämnas någon eller några obemedlade studerande, som genom synnerligt förtjänstfullt arbete på laboratoriet och genom övriga studier visat sig äga sinne för vetenskaplig forskning; d. att som belöning tilldelas den eller dem, som vid laboratorium utarbetat och offentliggjort något förtjänstfullt vetenskapligt arbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:L F Svanbergs stiftelse
Organisationsnummer:817604-0403
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS