ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall tillfalla det invid Carl Johans kyrka belägna Församlingshemmet för att användas till den diakonala verksamhet, som där bedrives. Kammarkollegiet har i beslut 2010-04-27 medgett stiftelsen tillstånd att upphäva den föreskrift som begränsar användingen av kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kyrkoherde Johannes Ivarssons fond
Organisationsnummer:855101-9931
Adress:
  • SEB Private Banking Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 345 794 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS