ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att lämna stöd till verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande inom områdena forskning, utbildning, idrott, kultur och näringsliv. En begränsning är att stiftelsen inte kommer att stödja aktiviteter som kan betraktas som en del av ett företags allmänna affärsverksamhet. Mottagaren ska präglas av allmänt gott anseende och den verksamhet som stöds ska uppfylla högt ställda etiska krav och aldrig strida mot gemene mans syn på god moral och god smak. Mottagaren ska ha en syn på frågor kring etniska, religiösa och kulturella minoriteter, liksom i frågor kring jämställdhet mellan könen, som står i god samklang med det omgivande samhällets uppfattning. Stiftelsen bidrar inte till verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Stiftelsen deltar i sin bidragsgivning inte till stöd som kan uppfattas som politiskt kontroversiellt i någon mening. Stiftelsens resurser används heller aldrig på sådant sätt att det kan uppfattas som deltagande eller påverkan i den politiska processen vare sig direkt eller indirekt via opinioner. Stiftelsen verkar i huvudsak själv och i eget namn. Samverkan i projekt med andra aktörer är alltid möjlig, men passiva bidrag via välgörenhetsorganisationer etc är uteslutna. Vid bidrag eller stöd till enskild person ska speciell uppmärksamhet fästas vid att dennes verksamhet uppenbarligen är till allmän nytta och främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsen prioriterar bidrag och stöd till ett mindre antal betydande projekt framför ett stort antal små projekt. Stiftelsens bidrag utgår regelmässigt som engångsbidrag och bara vid mycket speciella tillfällen som driftsbidrag under viss tid. Då stöd ges åt verksamhet som är näringsverksamhet, vilket nu eller framledes, kan vara konkurrensutsatt, iakttar stiftelsen ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan på konkurrensförutsättningarna. Stiftelsen tar emot ansökningar och söker i mån av resurser själv intressanta projekt. Stiftelsen stöder inte genom medlemskap föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse
Organisationsnummer:802426-4031
Adress:
  • Per Hansson
  • Lönsbodavägen 1071-19
  • 293 95 Vilshult
Telefonnummer:070-5389556
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS