ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att hjälpa behövande kvinnor som är bosatta i Köping. Detta skall ske genom utdelning av stiftelseplaceringens årliga avkastning. Från den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Om hela den utdelningsbara avkastningen ej har utdelats under året, får denna del delas ut nästkommande år. Ovan angivet ändamål är upphävt i den delen det anger att endast avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får användas för ändamålet (Kammarkollegiets beslut 2014-06-16, dnr 9.2-2965-14)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kvinnostiftelsen
Organisationsnummer:878500-7736
Adress:
  • Köpings Kyrkliga Samfällighet
  • Stora Kyrkog 1
  • 731 32 KÖPING
Telefonnummer:0221-377 67
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS