ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning en femtedel skall läggas till kapitalet för upprätthållande av dettas värdenivå och därefter avtagas så mycket, som erfordras för underhåll av den Kuylenstjernska familjegraven med plantering och inhägnad; att återstoden av den årliga avkastningen skall sålunda disponeras, att, utan hänsyn därtill, huruvida vederbörande åtnjuta understöd av fattigvården eller ej, 2/3 utdelas till hjälp åt fattiga i församlingen och 1/3 användes till bekostande av uppfostran åt värnlösa behövande barn därstädes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kuylenstiernska stiftelsen
Organisationsnummer:849000-3376
Adress:
  • Falkenbergs pastorat
  • Nygatan 41
  • 311 31 Falkenberg
Telefonnummer:0346-55200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 560 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS