ÄNDAMÅL

Stiftelsenska tillgodose sitt syfte genom att ur sin löpande avkastning lämna bidrag till vetenskaplig forskning rörande schizofreni. Forskningen ska företrädesvis bedrivas på institution inom Västra Götalands Län, men om förvaltaren så finner lämpligt kan även annan institution komma i fråga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kurt och Ingrid Dahréns Stiftelse
Organisationsnummer:802478-2685
Adress:
  • Lennart Lewerin
  • Övertorp Sågarelyckan
  • 541 91 Skövde
Telefonnummer:0706-662009
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 864 386 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS