ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, skall delas ut som bidrag till behövande bosatta i Kungsbacka församling, med företräde för äldre personer.Vid utdelning skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de stiftelser, som lagts in i denna stiftelse.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall bekostas av utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kungsbacka Församlings sociala stiftelse
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS