ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med hjälp av levande blommor skapa en positiv kommunikation mellan människor. Stiftelsen skall verka för att uppmärksamma, uppmuntra, erkänna, uppskatta och på andra sätt lyfta fram positiva insatser som privatpersoner,företag och organisationer osjälviskt gjort för annan eller andra människor. Stiftelsen skall också med hjälp av levande blommor skapa sådana miljöer som för samman människor i positivt syfte. Stiftelsen skall med hjälp av levande blommor arrangera mötesplatser för människor som skapar harmoni och medmänskliga relationer. Dessa arrangemang skall vara av sådan karaktär att de kan benämnas som nationella ur ett svenskt perspektiv. Stiftelsen stöder också Kronprinsessan Vicotorias fond i Radiohjälpen genom avsättningar från intäkter av insamlade medel. Ett ledsagande måtto är att verka för ett medmänskligare Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kungliga Blomsterstiftelsen Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802412-4136
Adress:
  • Blomsterbranschens Service w.w.
  • Yttra Källehult 5
  • 36292 Tingsryd
Telefonnummer:070-741 67 33
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS