ÄNDAMÅL

Ändamålet är att a) äga och förvalta till Stiftelsen överlämnade kassor och fonder. b) äga och förvalta och vårda Stiftelsens övriga tillgångar. Om möjligt skall tillgångarna bevaras i sin naturliga miljö. c) under samverkan med Kung Svea livgarde bidra till dess förmåga att verka som en länk av Sveriges försvar. d) stödja officerares studier och förkovran inom yrket. e) premiera studieresultat vid militära skolor. f) förvalta andra Stiftelsers tillgångar som anförtrotts stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kungl Svea Livgardes Officerskårs Stiftelse
Organisationsnummer:813200-3073
Adress:
  • Livgardet
  • 196 85 KUNGSÄNGEN
Telefonnummer:08-58454000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS