ÄNDAMÅL

Stiftarens avsikt genom bildandet av denna stiftelse är att på ett varaktigt sätt tillgodose allmänt intresse inom kultur på sätt som närmare anges i stiftelsens stadgar. Syfte: Stiftelsen har bildats för att främja kulturell verksamhet. Verksamhet: Stiftelsen ska verka för syftet genom att skapa kulturstödjande samarbetsprojekt mellan kultur- och näringsliv. Destinatärer: Berättigade till stöd från stiftelsen är av styrelsen utvalda verksamheter, organisationer och juridiska personer verksamma inom kulturen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kulturstiftelsen Arty
Organisationsnummer:802425-9882
Adress:
  • Västra Utanbygatan 9
  • 72216 Västerås
Telefonnummer:021-30 50 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS