ÄNDAMÅL

Ur KRO:s lånefond kan stipendier beviljas för färdigställande av enskilda konstnärers mycket kostnadskrävande arbeten. Såväl svenska som utländska Konstnärer kan erhålla stipendier ur fonden. Beträffande utländska konstnärer erfordras dock att det är stadigvarande bosatta i Sverige. Stipendier kan beviljas oavsett var konstnärens utställning, visning etc. geografiskt ska äga rum.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:KRO:s Lånestiftelse
Organisationsnummer:802008-2312
Adress:
  • Hornsgatan 103
  • 117 28 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54542080
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS