ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att disponibla medel skall användas för att främja utbildning i slöjd. Med slöjd i detta sammanhang skall avses slöjd i vidsträckt bemärkelse, såsom konsthantverk, smide, trä- och textilslöjd samt hantering och skötsel av maskiner och andra redskap, i första hand inom jord- och skogsbruk. Destinatärskretsen är personer inom Göteborgs och Bohus läns landstingsområde med företräde för dem som bor inom området för Sunnervikens fögderi i dess omfattning 1886.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kronofogden Herman Julius Nordbergs stiftelse för beredande av undervisning i slöjd
Organisationsnummer:854600-1036
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 525 290 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS