ÄNDAMÅL

Att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och fostran av barn, samt att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning. I första hand skall stiftelsens ändamål förverkligas därigenom att stiftelsen understöder Stiftelsen Kristofferskolan, i andra hand annan skolverksamhet, bedriven enligt likartade riktlinjer, samt annan antroposofisk orienterad verksamhet. Främst skall understöd ske på sådant sätt att lämpliga undervisningslokaler utan vinstsyfte ställs till förfogande för vederbörande utövare av skolverksamhet.

Stiftelsen lämnar inte ekonomiskt bidrag till privatpersoner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kristofferskolans Byggnadsstiftelse
Organisationsnummer:802004-9725
Adress:
  • Marklandsbacken 11
  • 168 36 BROMMA
Telefonnummer:08-50585850
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS