ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd för beredande av kyrklig verksamhet inom Kristensamfundet, undervisning och utbildning, samt främja vård och fostran av barn. I första hand skall ändamålet förverkligas genom att stiftelsen anskaffar ochutan vinstsyfte tillhandahåller lokaler för ovannämnda verksamheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kristensamfundets Byggnadsstiftelse
Organisationsnummer:802014-4468
Adress:
  • Dunkars
  • Nyängsvägen 84
  • 167 64 BROMMA
Telefonnummer:08-258706
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS