ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd för beredande av kyrklig verksamhet inom Kristensamfundet, undervisning och utbildning, samt främja vård och fostran av barn.I första hand skall ändamålet förverkligas genom att stiftelsen anskaffar ochutan vinstsyfte tillhandahåller lokaler för ovannämnda verksamheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kristensamfundets Byggnadsstiftelse
Organisationsnummer:802014-4468
Adress:
  • Dunkars
  • Nyängsvägen 84
  • 167 64 BROMMA
Telefonnummer:08-258706
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS