ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål att genom ett aktivt ägar- och förvaltarskap av fastigheten del av Stadsliden 6:5 byggnad å inom Umeå kommun, den s k Universumbyggnaden, verka för att nyss nämnda byggnad kommer studenter vid Umeå Universitet till godo på sådant sätt att en naturlig mötesplats skapas för utbyte av sociala, kulturella och internationella kontakter, att förvalta del av Stadsliden 6:5 byggnad å på ett sådant sätt att balans erhålls mellan intäkter och kostnader, att inom ramen för en långsiktig förvaltning av fastigheten del av Stadsliden 6:5 byggnad å inom Umeå kommun verka för ett tillskapande av miljöer ägnade att stimulera studenterna till ett självständigt och kreativt tankearbete till nytta för framtida forskning och förvärvsarbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kårhusstiftelsen
Organisationsnummer:894003-3601
Adress:
  • Umeå Studentkår
  • Biblioteksgränd 6
  • 907 36 UMEÅ
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS