ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja tvärvetenskaplig forskning om sambanden mellan miljö, hälsa och livsstil hos enskilda individer. Stiftelsen skall i detta sammanhang bedriva informa- tions- och utbildningsverksamhet på Kosteröarna. Stiftelsen skall även kunna utgöra en resurs för utveckling av andra verksamheter på Kosteröarna. Stiftelsen skall även tillhandahålla lokaler för information och utbildning i anslutning till verksamheten på Koster. De lokaler stiftelsen disponerar skall även utgöra en resurs för utveckling av andra verksamheter på Kosteröarna. Stiftelsen skall bedriva informations- och utbildningsverksamhet på Kosteröarna. Stiftelsen skall även initiera nationella och internationella sammankomster på Kosteröarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kosterstiftelsen
Organisationsnummer:855900-4943
Adress:
  • Torget 6
  • 452 05 SYDKOSTER
Telefonnummer:0526-20403
E-post:kosterstiftelsen@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 939 043 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS