ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att möjliggöra permanentboende på Kosteröarna till rimlig kostnad. Med permanentboende menas dels att faktiskt vara boende, dels att vara bofast i den mening som gäller för folkbokföring enligt 6 § folkbokföringslagen (1991:481) eller motsvarande bestämmelser i framtida lagstiftning och att folkbokföringen är bona fide i den meningen att den inte väsentligen föranleds av önskan att kunna utnyttja boende som Stiftelsen möjliggör.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kosters Bostadsstiftelse
Organisationsnummer:802477-8717
Adress:
  • Torget 1
  • 452 05 Sydkoster
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 262 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS